Ansökan och antagning

Ansökan

Ansökan till Språkförskolan skickar föräldrarna tillsammans med ett logopedutlåtande till: Vallentuna Språkförskola, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna kommun, Box 29, 186 21 Vallentuna.

Sista ansökningsdag till Språkförskolan är den 1 mars. Placeringsbeslut meddelas föräldrarna under april/maj. De nya barnen inskolas vanligtvis under höstterminens första månad.

Antagning

Vi har ett begränsat antal platser och antagning sker utifrån samråd mellan logoped, pedagog, specialplanerare, psykolog och rektor. För att få en plats på språkförskolan ska barnet ha en grav språkstörning, vilket innebär omfattande språkliga svårigheter inom flera språkliga områden. Barnet ska inte ha några andra funktionsnedsättningar som exempelvis hörselnedsättning, autism eller generell utvecklingsförsening.

Rutiner vid antagning

Antagning till Språkförskolan sker enligt vissa riktlinjer. Logopedutlåtande är obligatoriskt och ska bifogas ansökan. Vid behov genomförs även psykologbedömning och den ska påvisa normal begåvning hos barnet trots befintliga språksvårigheter. Barnets språkliga svårigheter ska inte förklaras av exempelvis hörselnedsättning, autism eller generell utvecklingsförsening. Ansökningsblankett finns på Vallentuna kommuns webbplats eller hos logopeden. Vi har ett begränsat antal platser. Antagning sker utifrån samråd mellan logoped, förskollärare, psykolog och verksamhetschefer.

Ansökan ska vara Språkförskolan tillhanda senast den 1 mars och tidigare utredningar bifogas ansökan. Placeringsbeslut meddelas föräldrar under april/maj. De nya barnen inskolas vanligtvis under höstterminens första månad. Närliggande kommuner har rätt att ansöka om plats i verksamheten, men barn folkbokförda i Vallentuna har företräde vid eventuell kö.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats