Organisation

Vallentuna Språkförskola (SF) är organiserad under Barn- och ungdomsförvaltningen, Centrala förskoleområdet, med placering i egna lokaler på Ormsta förskola.

Språkförskolan drivs av Vallentuna kommun och är till viss del finansierad av Region Stockholm. Samverkan mellan Vallentuna kommun och Region Stockholm sker fortlöpande. Region Stockholm har årliga uppföljningar av samverkansavtal för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats