Organisation

Vallentuna Språkförskola (SF) är organiserad under Förskoleförvaltningen, Centrala förskoleområdet, med placering inom egna lokaler på Videgårdens förskola, i centrala Vallentuna. Språkförskolan är integrerad med tre vanliga förskoleavdelningar. Språkförskolan har en verksamhetschef och en förskolechef.

Språkförskolan drivs av Vallentuna kommun och är till viss del landstingsfinansierad. Samverkan mellan kommun och landsting sker fortlöpande. Landstinget har årliga uppföljningar av samverkansavtal och för att säkerställa verksamhetens kvalité.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats