Blöjor i förskolan

Vallentuna kommun väljer att prioritera stöd- och fortbildningsinsatser mot förskolorna, vilket bidrar till att öka kvalitén i alla förskolor i kommunen. Frågan om fria blöjor i förskolan har varit uppe i en domstolsprövning på Värmdö, där domen blev att förskolan måste tillhandahålla blöjor till de som behöver det under förskoledagen. SKR, Sveriges kommuner och Regioner, har analyserat domen och har gjort ett utlåtande där de rekommenderar kommunerna att själva välja huruvida fria blöjor ska tillhandahållas.

- Vallentuna kommun står inför att välja lägga betydande resurser på fria blöjor, eller att använda de pengarna till innehållet och kvalitén i förskolorna. I det valet prioriterar vi innehåll och kvalitet, säger Jeanette Magnusson, skolchef förskola.

Kammarrätten har i ett domstolsärende beslutat att en förskola på Värmdö måste tillhandahålla blöjor till dem som behöver under förskoledagen. Då högsta förvaltningsdomstolen valt att inte ta upp frågan fastställs kammarrättens dom. SKR konstaterar att kammarrättens dom inte är ett prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna. SKR anser sammantaget att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sin rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Vallentuna kommun följer SKR:s uttalande och väljer i stället att göra en prioritering på stöd- och fortbildningsinsatser mot förskolan, vilket bidrar till att öka kvalitén i alla kommunens förskolor oavsett huvudman.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats