Flerstämmig undervisning i förskolan

Malmö universitet samverkar med kommuner och det fristående institutet för Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous) i ett forsknings- och utvecklings­program om undervisning i förskola. Forskningen pågår från juli 2018 till juni 2021.

Enligt svensk skollag ska även förskolan omfattas av begreppet undervisning.

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av förskollärare och förskolechefer.

Syftet med programmet är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, det vill säga förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

Medverkar i programmet gör cirka 275 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta skolhuvudmän:

  • Skurups kommun
  • Enskede/Årsta/Vantörs SDF
  • Jönköpings kommun
  • Katrineholms kommun
  • Eslövs kommun
  • Staffanstorps kommun
  • Vallentuna kommun
  • Örebro kommun

Ifous står för projektledningen och för forskningsinsatsen svarar Malmö universitet.

Mer information om projektet hittar du på Ifous webbplats och på Malmö universitets webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats