Flerstämmig undervisning i förskolan

Malmö universitet samverkar med kommuner och det fristående institutet för Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous) i ett forsknings- och utvecklings­program om undervisning i förskola. Forskningen pågår från juli 2018 till juni 2021.

Enligt svensk skollag ska även förskolan omfattas av begreppet undervisning.

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av förskollärare och förskolechefer.

Syftet med programmet är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, det vill säga förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

Medverkar i programmet gör cirka 275 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta skolhuvudmän:

  • Skurups kommun
  • Enskede/Årsta/Vantörs SDF
  • Jönköpings kommun
  • Katrineholms kommun
  • Eslövs kommun
  • Staffanstorps kommun
  • Vallentuna kommun
  • Örebro kommun

Ifous står för projektledningen och för forskningsinsatsen svarar Malmö universitet.

Mer information om projektet hittar du på Ifous webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats