Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / Nyheter förskola och skola / Gemensam föreläsning för pedagoger och chefer i Vallentunas förskolor

Gemensam föreläsning för pedagoger och chefer i Vallentunas förskolor

Idag, den 21 maj, föreläser Ann S Pihlgren för både chefer och pedagoger i Vallentunas kommunala och fristående förskolor. Temat är "Undervisning i förskolan", ett område som lyfts och tydliggörs i den reviderade läroplanen för förskolan som gäller från och med den 1 juli 2019.

Ann S Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som bland annat lärare, rektor och som lärarutbildare vid Stockholms universitet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats