Vallentunas barn och ungdomar är olycksfallsförsäkrade

Vallentunas barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller från och med att barnet har fyllt 1 år.

Vid anmälan av skada görs en prövning om du eller den skadade kan få ersättning samt hur stor ersättningen blir.

För mer information om Kollektiv Olycksfallsförsäkring, samt för tjänstereseförsäkring, se nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats