Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / Nyheter förskola och skola / Nya riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Förändringar i förskolan för att stärka kvaliteten

I syfte att stärka kvaliteten i förskolan har Vallentuna kommun beslutat att förändra rätten till förskola. Förändringen innebär att:

  • Barn till föräldralediga och arbetssökande erbjuds tre timmar per dag, maximalt 15 timmar per vecka, alternativt 25 timmar per vecka, fyra dagar i veckan samt att barnet är ledig under skolans lov
  • Kravet på förskolornas öppethållande minskas till 52,5 timmar per vecka, från dagens 60 timmar
  • Vid vårdnadshavares semester ska även barnet vara ledigt. Förskolans rektor har rätt att ta in relevanta intyg som styrker tidpunkt för vårdnadshavares semesterperiod

Utifrån läroplanen har förskolan höga krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten och därmed verka för ökad måluppfyllelse. Genom denna förändring frigörs resurser som ska användas till att öka förskollärartätheten och minska barngruppernas storlek. Verksamhetens kvalitet ökar då förskollärare och arbetslag får tid för planering och utveckling av verksamheten. Öppettiderna kan variera mellan förskolor med hänsyn till vårdnadshavarnas behov, det kan även förekomma att närliggande förskolor samverkar vid öppningar och stängningar.

Förändringen ska leda till:

  • Mindre barngrupper vilket ger minskad stress och bättre miljö för barnen
  • Pedagogerna ges tid till planering och uppföljning
  • Två alternativ som båda ger möjlighet för barnen att delta i den pedagogiska verksamheten
  • Vårdnadshavare med barn som har särskilda behov av utökad vistelsetid kan ansöka om undantag för tidsangiven period

Förändringarna gäller från den 1 juni 2020. Flertalet kommuner i närområdet  har liknande upplägg på sina verksamheter.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats