Sommaravslutningar i de kommunala förskolorna

I och med Corona-pandemin har vi i ett extraordinärt läge. Vi på förskolan behöver värna om barn och pedagoger samt er vårdnadshavare. Sommaren står för dörren och vanligtvis betyder detta att vi bjuder in vårdnadshavare till sommaravslutning där vi träffas och firar in sommaren tillsammans med barnen.

Vi är ledsna över att vi i år inte kommer att ha någon sommaravslutning. Vi måste vara rädda om varandra och följa folkhälsomyndighetens riktlinjer. Däremot kommer barnen att ha en sommaravslutning på förskolan. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för hur vi väljer att göra.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats