Avveckling av förskolan Sjöhästens paviljong

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att avveckla den paviljong där Sjöhästens förskola idag bedriver sin verksamhet. Lokalen är inte optimalt anpassad för förskoleverksamhet och saknar även lekutrustning och större lekytor utomhus.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att erbjuda alla barn plats på närliggande kommunala förskolor, Kantarellen (kommunal förskola från och med den 1 juli 2019) och Granåsa förskola. Båda dessa förskolor har både funktionellt anpassade lokaler och utomhusmiljö. De har även egna tillagningskök.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats