Vistelsetid på förskola vid permittering

Barnets vistelsetid på förskola påverkas om barnets ena eller båda vårdnadshavare har blivit permitterade från sina arbeten. Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning. Det räcker med att en av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla. Detta gäller från och med 6 april 2020.

  • Innebär permitteringen att du är helt arbetsbefriad har barnet rätt till en vistelsetid på 30 timmar i veckan
  • Innebär permitteringen att du är arbetsbefriad på deltid har barnet rätt till en vistelsetid som motsvarar din nya arbetstid + resväg (per vecka), men minst 30 timmar i veckan

Då du som är korttidspermitterade ska stå till din arbetsgivares förfogande, kan omsorgsbehovet komma att förändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du meddelar ändring av och registrerar ny vistelsetid så snart du vet att du ska återgå helt eller delvis i arbete.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats