Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / Öppen förskola / Samtalskvällar på Öppna förskolan

Samtalskvällar på Öppna förskolan

Kom och få idéer och inspiration i föräldraskapet!

Vid två tillfällen under våren 2024 har du som förälder chansen att lyssna på en kort föreläsning med efterföljande samtal/frågestund. Du väljer själv vilka ämnen som intresserar dig och anmäler dig till de kvällar du vill delta.

Vi vänder oss till dig som vill lära mer om hur du kan bidra till ditt barns utveckling och har barn som är upp till 12 år. 

Datum/tid och plats

Plats: Vallentuna kommuns Öppna förskola, Åby gata 3.
Tid: Kl. 17.00 - 19.00.

Onsdag den 21 februari

Föräldrars ledarskap, vem vill jag vara för mitt barn?

Onsdag den 6 mars

Självkänsla. Vad är det och hur kan jag bidra till mitt barn när det gäller självkänsla?

Kontakt

Det är förskollärare Susanna Sohlberg som håller i träffarna. Susanna har lång erfarenhet av föräldrastöd och har läst specialpedagogik och utvecklingspsykologi.

Har du frågor? Mejla susanna.sohlberg@vallentuna.se

Vill du anmäla dig? susanna.sohlberg@vallentuna.se

Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats