Instruktioner till elever årskurs 7-9

Hej alla elever på Hagaskolans högstadium!

Den 11-22 januari kommer ni att få kombinerad närundervisning och distansundervisning. I den här informationen kommer vi att berätta vad det innebär och vad ni behöver tänka på. För distansundervisningen behöver ni ta hem era datorer och laddare, och även läroböcker i de ämnen där ni använder sådana. För att distans- undervisningen ska fungera så bra som möjligt har ni alla ett stort ansvar och vi är övertygade om att detta kommer att gå jättebra!

Varma hälsningar
All personal på Rubinen, åk 7-9

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats