Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i centrala Vallentuna / Hagaskolan / Nyheter / Förlängt beslut: Tillfällig och delvis stängning av Hagaskolan för elever i årskurs 7-9, 17 - 25 januari

Förlängt beslut om tillfällig och delvis stängning av Hagaskolan för elever i årskurs 7-9, 17 - 25 januari

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna har beslutat att Hagaskolan ska stängas för undervisning i skolans lokaler för elever i årskurs 7-9 måndagen den 17 januari och förlängs ytterligare t o m tisdag 25 januari, på grund av omfattande frånvaro av personal kopplat till Covid-19.

Undervisning kommer att ske genom distansundervisning under perioden skolans lokaler är stängda för årskurserna. Beslutet omfattar inte elever och undervisning i särskild undervisningsgrupp. Mer information om hur undervisningen bedrivs och uppdateringar i utvecklingen publiceras på Schoolsoft. Där finns även information om beställning av lunchlådor under perioden för den delvisa stängningen.

Tack för ert samarbete!

Vänliga hälsningar

Anna Andreasson
Rektor Hagaskolan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats