Elevhälsa

Det grundläggande elevhälsoarbetet på Hagaskolan sker varje dag i mötet med eleverna och i reflektion med kollegor. Det är i lärprocessen, i relationen mellan pedagoger och elever som det mest betydelsefulla i skolan sker. Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet, fritidshemmet och på rasterna. Alla pedagoger på skolan arbetar kontinuerligt med att skapa en så positiv och trygg lärsituation som möjligt för eleven. Att arbeta för samarbete med elevens vårdnadshavare tror vi är en viktig framgångsfaktor i elevhälsoarbetet. Elevnära arbete som sker i arbetslagen är främst kollegial handledning kring elevernas lärmiljö, samspel och relationer för att synliggöra elevernas lärande och behov och utifrån det finna möjligheter och lösningar.

Elevernas hälsa är en fråga för alla i skolan, och elevhälsan omfattar alla skolans elever. Elevhälsoteamet (EHT), med sina olika kompetenser, är en central resurs i skolans elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektorer, enhetschef för fritids, skolsköterskor, skolpsykolog och skolkurator arbetar nära verksamheten och är känt av såväl elever som personal. Hagaskolans arbetssätt och rutiner för elevhälsoarbete beskrivs i vår elevhälsoplan.

På Hagaskolan vill vi lägga så mycket fokus som möjligt på det främjande och förebyggande arbetet så att de åtgärdande insatserna kan sättas in där de allra bäst behövs.

Skolsköterska årskurs F-6

Elisabet Isenstein

E-post
elisabet.isenstein@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 97

Skolsköterska årskurs 7-9

Pia Ohlsson

E-post
pia.ohlsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 853 23

Kurator

Tina Keresztes

E-post
tina.keresztes@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 78

Specialpedagog årskurs F-3

Regina Folkesson

E-post
regina.folkesson@vallentuna.se

Telefon
08-587 853 04

Specialpedagog årskurs 4-6

Eleonor Bodin

Epost
eleonor.bodin@vallentuna.se

Telefon
08 – 587 848 96

Biträdande rektor/specialpedagog årskurs 7-9

Linda Rainsson

E-post
linda.rainsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 18

Lärare i svenska som andraspråk

Natalia Breitkopf

E-post
natalia.breitkopf@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 90

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats