Elevhälsa

Elevhälsans personal ska främst arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser som stödjer elevens utveckling mot utbildningens kunskapsmål. Elevhälsan strävar efter att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. Arbetet syftar bland annat till att alla elever ska få tillgänglig undervisning och en likvärdig utbildning. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central roll.

Hagaskolans elevhälsopersonal jobbar i team och verkar för att ge insatser genom en samlad elevhälsa. All elevhälsopersonal ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, biträdande rektorer, enhetschef för fritids, skolsköterskor, skolpsykolog, skolkurator samt skolans speciallärarteam (SLT).

Speciallärarteamet jobbar i team och verkar på hela Hagaskolan. De som ingår i teamet är specialpedagog, speciallärare samt lärare i svenska som andraspråk.

Skolsköterska

Elisabet Isenstein

E-post
elisabet.isenstein@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 97

Skolsköterska

Pia Ohlsson

E-post
pia.ohlsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 853 23

Kurator

Vanessa Vedia

E-post
vanessa.vedia@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 78

Specialpedagog

Maria Jönsson

E-post
maria.jonsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 90

Speciallärare

Lisa Kragmo

E-post
lisa.kragmo@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 90

Lärare i svenska som andraspråk

Natalia Breitkopf

E-post
natalia.breitkopf@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 90

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats