Fritidshem

Fritidsverksamheten på Hjälmstaskolan är för barn i åldrarna 6–12 år. Vi erbjuder olika aktiviteter i olika lokaler varje vecka. Fritids är öppet vardagar mellan kl. 06.30-17.30.

Kl. 08-14 pågår den förstärkta skolstarten för elever i årskurs F–6. Den förstärkta skolstarten är ett kommunalt beslut som tillämpas på alla skolor år F–6 i Vallentuna kommun och innebär att fritidspersonal och lärare samarbetar utifrån sina olika kompetenser för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt. Under delar av dagen finns det således flera vuxna som arbetar med gruppen vilken är en fördel vid till exempel temaarbeten.

Under loven samarbetar Hjälmstaskolans fritidshem med andra fritidshem i Vallentuna kommun vilket innebär att fritidsverksamheten kan vara förlagd på någon av de andra skolornas fritidsavdelningar.
Du ansöker om fritidsplats via kommunens webbplats Skolvalssidan.

Från januari 2017 använder vi även skolans aula som ett av våra sju fritidsrum.
Vi har även startat upp ett nytt arbetssätt sedan januari månad. Vi har en aktivitetstavla där det finns 5-6 aktiviteter per dag, för eleverna att välja på för respektive dag.
De aktiviteter som finns att välja på är bland annat pyssel/rita, olika lekar så som att leka affär/hus o hem, spelrum, bygga med bland annat lego och utomhuslekar.
En av fördelarna med vårt nya arbetssätt är att vi får mindre elevgrupper i respektive aktivitet/rum samt att vi har en pedagog i varje rum, som möter eleverna i deras lek.

Två dagar i veckan använder vi skolans idrottshall för "frigympa". Där kan eleverna välja bland annat bollspel, hinderbana, bygga kojor mm.
Eleverna i år 2 och år 4 har precis genomfört en enkät om fritidsverksamheten och här får vi toppbetyg. Jätteskoj!

Har ni några funderingar är ni varmt välkomna att höra av er!

En dag på fritids

  • Fritidsverksamheten öppnar varje dag kl. 06.30
  • Frukost serveras mellan kl. 06.30-07.00
  • Fritidsverksamheten stänger varje dag kl. 17.30
  • Mellanmål serveras kl. 13.50
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats