Elevråd

På Hjälmstaskolan har vi ett aktivt elevråd med elevrepresentanter från årskurs 3–9.

Alla klasser har klassråd varannan vecka under handledartid. Där tas elevernas frågor och förslag upp. Dessa förs sedan vidare via klassens elevrådsrepresentanter till elevrådet som ligger de veckor som är mellan klassråden. Representanter från elevrådet besöker skolans ledningsgrupp en gång per månad.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats