Skolsamråd

En gånger per termin har Hjälmstaskolan skolsamråd. Skolsamrådet är ett forum för föräldrarna att möta skolans ledningsgrupp och skolans kontaktpolitiker. Ibland bjuder ledningsgruppen även in utomstående instanser, till exempel skolans kontaktpolis, kommunens fältassistenter eller kostenheten. Även representanter från skolornas elevråd är med och informerar om elevernas frågor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats