Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Välkommen till oss som VFU-student!

Här hittar du information för att söka till oss på Hjälmstaskolan.

I god tid innan VFU meddelar du önskemål om din VFU-placering genom att kontakta kommunens VFU-samordnare.

När du har fått din placering på Hjälmstaskolan bekräftad tar du kontakt med skolans tillförordnade VFU-koordinator och meddelar önskemål, syfte och mål med aktuell kurs samt eventuella VFU-uppgifter. VFU-samordnaren vidarebefordrar information till din blivande handledare och arbetslaget.

Syftet med VFU är att man som lärarstudent ska få en bred erfarenhet från den pedagogiska vardagen under sin utbildningstid och det i sin tur bör leda till att den pedagogiska verksamheten integrerar den teori som omfattar studierna under lärarutbildningen.

Som ny lärarstudent hos oss på Hjälmstaskolan träffar du skolans VFU-koordinator vid första tillfället. Då diskuterar vi dina inriktningar, visioner och förväntningar inför VFU-perioderna. Under mötet får du också information om skolan, skolans profil och värdegrund.

Därefter går vi till din handledare och det arbetslag du kommer att tillhöra under VFU-perioderna. Målsättningen är att tillgodose din inriktning vid placering. Det ger dig möjlighet att se hur den praktiska verksamheten bygger på teorin, samtidigt som teorin grundar sig på praktisk erfarenhet.

Vid återkommande VFU fortsätter du i möjligaste mån i det arbetslag du blivit placerad.

Vi ser positivt på att du som student får ta del av daglig planering, undervisning och uppföljning. Du får också ta del av samarbetet med elever och vårdnadshavare.

Tillförordnad VFU-koordinator

Malin Halldén

E-post
malin.hallden@vallentuna.se

Telefon
08-587 861 58

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats