Informationskväll om nätbeteende och drogattityder

Kvällen riktar sig till vårdnadshavare i år 6-9 på Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan. En satsning för att främja och förebygga ungas attityder inom områden som skolan har svårt att nå. Kvällen vill hjälpa vårdnadshavare att få information och förståelse, för att kunna skapa en bättre grund och bättre värdegrund att vistas i som ung i Vallentuna.

Beteende på nätet. Vad är ok?

Nätet är en del av vår vardag och detta ser inte ut att förändras.
Så mycket som var 3:e ungdom har blivit utsatt för kränkningar via nätet enligt organisationen Friends statistik från 2017. Vad är egentligen okej att uttrycka på nätet och vad kan vara brottsligt? Vad kan man göra om man blivit utsatt eller om ens barn har blivit utsatt?
Dessa frågor kommer Karolina, kurator på Stödcentrum för unga brottsutsatta, att beröra. Stödcentrum för unga brottsutsatta är en kommunal verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år som utsatts för eller bevittnat brott, samt till anhöriga.

Droger & symtom, samt en kort genomgång av polisen om nuläget i Vallentuna

Utifrån kommunens genomförda Stockholmsenkät, där ungdomar i årskurs 9 och 2:a året i gymnasiet fått svara på frågor om användning av droger, och polisens underrättelseläge kommer det ges tillfälle att få en del fakta och tips kring hur man kan upptäcka ett eventuellt pågående missbruk av droger. Tanken är att vi tillsammans, skola, vårdnadshavare, kommun och polis ska bli duktiga på att tidigt upptäcka tecken på att ungdomar eventuellt är på väg in i ett missbruk och då leda in ungdomen på rätt väg igen.

Preliminärt program:

Kl. 18:00-18:05 Introduktion av rektor Mattias Lingeskog
Kl. 18:05-18:25 Presentation av öppenvård, socialtjänst & Maria Ungdom
Kl. 18:25-18:55 Presentation av Stödcentrum för unga brottsutsatta.
                        Föreläsning: Beteende på nätet. Vad är ok?
Kl. 18:55-19:10 Fika/föräldramingel
Kl. 19:10-19:40 Presentation av polisen
                        Föreläsning: Attityder och vanor, unga och droger
Kl. 19:40-19:50 Presentation av Fältgruppen och Ung Fritid
Kl. 19:50-20:00 Avslut/möjlighet att mingla

Väl mött!

Mattias Lingeskog, rektor på Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats