Ny teknik ger nya möjligheter!

Skolan har med hjälp av dagens teknik stora möjligheter att utveckla undervisningen, och att möta eleverna i miljöer som de är förtrogna med.

Hjälmstaskolan har nu lyckats genomföra undervisning i mindre elevgrupper till flera olika klassrum i olika skolor. Läraren styr undervisningen digitalt, med videolänk och pedagogiska chatmiljöer som arenor.

Projektet kommer i nuläget att fortsätta i liten skala för att utvärderas och utvecklas längre fram. Det är alltid spännande tider för skolutveckling men detta steg känns oerhört viktigt för att skolan ska följa eleverna i deras perspektiv på samtid!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats