Utökad internationalisering

Vi utökar nu internationaliseringen och har utbyte även med Tyskland, sedan tidigare har vi utbyte med Spanien och Frankrike. Den 27 augusti till 6 september kommer tyska studenter och lärare på besök till oss. Elever och lärare från Hjälmstaskolan kommer att åka till Tyskland under våren.

Som elev har du därmed möjlighet till utbyte med tre olika nationer under dina år på högstadiet; Spanien, Frankrike och Tyskland. Utbytet med Spanien utökas också genom ett pilotprojekt, där elever i mellanstadiet ska upprätta kontakt digitalt och arbeta gemensamt över nationsgränserna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats