Organisation

Vi är organiserade i två arbetslag, F–6 och 7–9. 

Förutom lärarlagen finns även övrig personal såsom skolsköterska, kurator, skolassistent, studie och yrkesvägledare, vaktmästare och kafeteriavärd.

Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektorer , arbetslagsansvarig, fritidsansvarig samt administrativ chef.

Kompetensutveckling

Vi har gemensamma planerings- och kompetensutvecklingsdagar såväl inom de egna arbetslagen, ämneslagen, som för hela skolan samt tillsammans med andra grundskolor i kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats