Skolan och skolgården

Vi har en väl fungerande skolgård som lockar till lek av varierande slag för de yngre eleverna och ett bokcafé för de äldre eleverna att tillbringa sina raster i. Vi har nära till skogen och har en fotbollsplan på området.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats