Fritidshem

Fritidshemmen på Karlbergsskolan har omsorg för elever upp till 12 år.
Här erbjuds en meningsfull fritid och rekreation samt främjande av den sociala gemenskapen. Eleverna ges möjlighet att prova och utveckla sina idéer i skapande, idrott och lek.
Vi uppmanar eleverna att delta i de aktiviteter som erbjuds under eftermiddagstid. Vår stora skolgård, den närliggande skogen och idrottshallen utnyttjas till aktiviteterna.

Förstärkt skolstart

Vi har förstärkt skolstart. Den innebär att lektionerna varvas med fritidsverksamhet från klockan 8.00–14.00. Efter klockan 14.00 gäller enbart fritidsverksamhet.

Fritidshemmet har tre avdelningar Sunnanäng, Mattisborgen och Lönneberga. Vi har öppet måndag till fredag klockan 06.30-18.00.

En dag på fritidshemmet

Kl. 06.30- Fritids öppnar
Kl. 07.00-07.30- Frukost
Kl. 07.30-8.00- Morgonfritids utomhusvistelse
Kl. 8.00–14.00- Förstärkt skolstart
Kl. 14.00–14.30- Mellanmål
Kl. 14.30–16.50- Frivilliga fritidsaktiviteter
Kl. 16.50–18.00- Gemensamt fritids på Sunnanäng

Fritidssamordnare

Annamaria Stefansson

E-post
annamaria.stefansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 44

Avdelning Sunnanäng

Årskurs F–1

Telefon
08-587 857 18

Avdelning Mattisborgen

Årskurs F–1

Telefon
08-587 857 18

Avdelning Lönneberga

Årskurs 2-5

Telefon
08-587 853 03, 08-587 849 74

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats