Elevråd

Vårt elevråd består av två representanter från varje klass i årskurser 1-6 samt två vuxna representanter. Elevrådet träffas två gånger i månaden. Här diskuterar vi såväl små som stora frågor som rör hela skolan. Elevrådsrepresentanten har med sig frågor/förslag från klassråden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats