Åtgärder och samverkan

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 28 maj 2018 att förutsättningarna för att åtgärda de rapporterade brister som finns i Karlbergsskolans lokaler ska utredas.

Det betyder att skolans verksamhet blir kvar och fortsätter som vanligt. Det pågår just nu arbete med att planera för hur bristerna i lokalerna ska åtgärdas.

Nämnden beslutade också att Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan ska utveckla en nära samverkan utifrån en pedagogisk vision, skolledning och bemanning.

Redan idag samverkar skolorna med bland annat musikklasser, körverksamhet och gemensam fortbildning för lärare. Fler samverkansformer diskuteras ständigt. Samarbetet mellan de båda skolorna ger en gemenskap och styrka i utvecklingen framåt och trygga förutsättningar att möta elevernas behov.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig!

 

Med vänlig hälsning,

Erika Steorn, skolchef

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats