Elevhälsa

På Karlbergsskolan ska alla trivas och må bra. Vi har vi en plan för elevvård, krishantering och hur vi motverkar mobbning. Rektor, speciallärare, specialpedagog, fritidssamordnare, skolpsykolog och skolsköterska ingår i skolans elevhälsoteam.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats