Elevhälsa

På Karlbergsskolan ska alla trivas och må bra. Vi har vi en plan för elevvård, krishantering och hur vi motverkar mobbning. Rektor, biträdande rektor, speciallärare,  kurator, skolpsykolog och skolsköterska ingår i skolans elevhälsoteam.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats