Organisation

På Karlbergsskolan arbetar vi i tre arbetslag, fritids, arbetslag F-3 och arbetslag 4-6. Arbetslagen har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling.

I vår ledningsgrupp ingår rektor, biträdande rektor, speciallärare, arbetslagsledare och fritidssamordnare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats