Skolan och skolgården

Karlbergsskolan ligger mitt i villaområdet med naturen runt knuten. Vi har en stor skolgård som erbjuder såväl fotbollsspel som lek bland berg och i skog.

I alla årskurser, med start under vårterminen i förskoleklassen arbetar vi med elevledda samtal där eleverna själva håller i sina utvecklingssamtal. Det ger eleverna stor insikt i sin egen kunskapsinhämtning och utveckling samt träning i att ta eget ansvar.

Eget ansvar får eleverna även genom de lärandematriser, Johan Alm (2015), som utvecklats av förstelärare. Arbetet innebär att eleverna själva väljer vilken nivå de arbetar med efter att läraren brutit ner kunskapskraven till en för eleven förståelig text i olika kunskapsnivåer. Eleven arbetar med läraren som coach för att nå så långt som möjligt i sin utbildning.

I undervisningen använder vi modern teknik. Alla elever och lärare har tillgång till Activboard, ett interaktivt lärverktyg.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats