Trygghet och studiero

Karlbergsskolan har ett väl inarbetat värdegrundsprogram. I värdegrundsprogrammet ingår rutiner för elevernas aktiviteter under hela skoldagen med syftet att skapa trygghet och studiero samt förebygga kränkningar. Värdegrundsprogrammet har gett personalen ett gemensamt synsätt för trygghet och trivsel.

Fadderverksamheten är en viktig del i vårt arbete. Den skapar trygghet, förtroende och trivsel bland elever och vuxna på skolan.

I skolans trygghetsplan står det hur vi arbetar förebyggande och främjande mot kränkningar och diskriminering samt motverkar mobbning.

Vi har även skolans regler som elever och personal tagit fram tillsammans.

Självservice trygghet och studiero

Här hittar du vårt värdegrundsprogram och vår likabehandlingsplan för grundskola och fritidshem.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats