Systematiskt kvalitetsarbete

Karlbergsskolan följer Vallentuna kommuns riktlinjer för elevernas kunskapsresultat. Varje elevs resultat följs upp genom olika standardiserade prov till exempel nationella prov. Elevernas bedömning görs återkommande i Schoolsoft.

Varje år gör läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavare en individuell utvecklingsplan, IUP. Elevernas kunskapsresultat följs återkommande under läsåret upp och redovisas i Schoolsoft. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats