Vision

Skolan där alla barn och elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt med sina kunskaper genom kreativa lösningar och en levande sång- och musikkultur.

Kreativitet-Kunskap-Kultur

Med en röd tråd genom grundskolan och fritidshemmet vill vi arbeta med barnets hela utveckling och bädda för dess livslånga lärande. Vi erbjuder ditt barn en trygg skola med höga förväntningar. Vi har hög andel legitimerade lärare som stödjer eleverna mot högre mål genom kreativt arbete.

Kunskap

Med en strävan att alltid bli bättre är vårt självklara mål att ta eleverna så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Kreativitet

Jag vill, jag vågar, jag kan. Genom att erbjuda en skapande miljö, inspirera och upptäcka nytt stärker vi individens intresse och ökar lusten att söka nya vägar i lärandet. Exempelvis genom att programmera robotar redan från 6 år.

Kultur

Under sin tid hos oss får eleverna vara med i olika musikaler och framträdande inom skolans ram. Från och med hösten 2018 startar Karlbergsskolan musikinriktning med start från årskurs 4.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats