Systematiskt kvalitetsarbete

Vi följer upp våra mål och aktiviteter utifrån vår läroplan och analyserar våra resultat kontinuerligt. Analysen används som grund för vårt utvecklingsarbete på skolan. All personal är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats