Inflytande och samverkan

Att våra elever trivs på skolan och känner att de är med om en bra utbildning är mycket viktigt för oss. Vi vill att vi alla skall kunna vara stolta över vår skola och det vi skapar tillsammans.

Vi är mån om att ta tillvara på elevers, klassers och vårdnadshavares tankar, idéer och önskemål. Är det möjligt och positivt för flera så samarbetar vi i frågan.

I utformning av skolgård har eleverna varit mycket delaktiga med att rita och beskriva sina önskemål. Vi har sedan tillsammans med SBF kunnat skapa en liten konstgräsplan och nya lekställningar.

Inomhus för de äldre eleverna har de hjälpt till med att utforma vår skola. T.ex. har flera elever hjälpt till att måla om i skolans uppehållsrum Hjärtat, och möblerat detta.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats