Information distansundervisning på Karbyskolan

Eleverna i årskurs 7-9 på Karbyskolan kommer att from måndagen den 14/12 övergå till distansundervisning de sista fem skoldagarna. Detta ska på intet sätt ses som ett förlängt jullov utan eleverna kommer under hela tiden ha skolarbete att arbeta med. Dessa uppgifter kommer mentorerna informera om och de kommer att ligga i Classroom som vanligt. Mentorerna kommer också skicka en länk till ett videosamtal där alla elever varje dag kl. 12:30 ska logga in för att få närvaro och också ges möjlighet att reda ut om något problem uppstått. Det går utöver detta att maila alla ämneslärare om man har några frågor kring ett specifikt ämne.

Skollunch Eleverna som har distansundervisning med anledning av beslutet har vid behov möjlighet att hämta skollunch. Lunchen hämtas i medtagen matlåda och tas med tillbaka till hemmet för förtäring. Anmälan om behov av att hämta lunch görs i förväg via formulär i SchoolSoft. Efter anmälan ges besked om tidpunkt för när lunch kan hämtas.

Mvh Elisabet, Rektor

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats