Fritidshem

Vi erbjuder fritidshemsplats till alla elever från F–klass till årskurs 6. Vi har tre fritidsavdelningar. Rönnen för F–klass och årskurs 1, Kastanjen för årskurs 2–3 och Linden för årskurs 4–6. Våra öppettider är klockan 06.45-17.15.

På våra fritidsavdelningar jobbar erfaren personal som har elevernas meningsfulla fritid, lek och lärande i fokus. Under skoldagen arbetar fritidspersonalen med att på olika sätt stödja eleverna i deras skolvardag, genom att finnas med på lektioner och raster, speciellt i de lägre klasserna. Före och efter skoltid finns fritidspersonalen på respektive fritidsavdelning, där vi erbjuder omsorg och planerade aktiviteter av skilda slag.

Avdelning Rönnen

F-klass och årskurs 1

Telefon
08-587 849 38

Avdelning Kastanjen

Årskurs 2-3

Telefon
08-587 849 30

Avdelning Linden

Årskurs 4-6

Telefon
08-587 849 39

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats