Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i norra Vallentuna / Gustav Vasaskolan / Nyheter / Distansundervisning F-6 på Gustav Vasaskolan 29 mars- 1 april

Distansundervisning F-6 på Gustav Vasaskolan 29 mars- 1 april

Utifrån rekommendation från Smittskydd Stockholm fattar barn och ungdomsnämnden i Vallentuna beslut om att Gustav Vasaskolan ska stängas för undervisning i skolans lokaler för elever i årskurs F-6, som en åtgärd för att motverka spridning. Beslutet gäller 29 mars – 1 april.

Rekommendationen omfattar även stängning av Gustav Vasaskolans fritidshem för årskurs F-6. Fritidshem tar under tiden endast emot barn med lagstadgat behov av sådan omsorg och barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga sektorer enligt MSB:s beskrivning: vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet.

MSBs beskrivning av samhällsviktiga sektorer

Ni som elever, vårdnadshavare och familjer har precis som skolan ett ansvar att minska smittspridningen. Det är därför av stor vikt att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed inte träffar kompisar eller deltar på fritidsaktiviteter under veckan, utan bara umgås hemma.

Mer information kring upplägget för undervisning och annan relevant information skickas ut till vårdnadshavare via SchoolSoft.

Tack för ett gott samarbete och tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor!

Med vänliga hälsningar

Gunilla Jåfs
Rektor Gustav Vasaskolan

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats