Skolsamråd

Enligt skollagen och läroplanen ska elever och vårdnadshavare få möjlighet till inflytande och delaktighet i skolverksamheten. Detta gäller från förskola till och med gymnasieskola.

Två gånger per termin träffas skolans ledning, representanter för vårdnadshavare samt skolans personal och skolans kontaktpolitiker.

Vårdnadshavarens främsta väg till delaktighet och inflytande är genom klass- och föräldramöten, skolsamråd och utvecklingssamtal. Om du som vårdnadshavare har frågor du vill lyfta kontaktar du klassens föräldrarepresentant inför mötet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats