Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i södra Vallentuna / Bällstabergsskolan / Nyheter / Övergång till distansundervisning för elever i årskurs 4-9 i Bällstabergsskolan från och med den 10 december

Övergång till distansundervisning för elever i årskurs 4-9 i Bällstabergsskolan från och med den 10 december

Vallentuna kommun, huvudman för de kommunala grundskolorna, har onsdagen 9 december 2020 fattat beslut om att från och med den 10 december 2020 till och med den 18 december 2020, stänga Bällstabergsskolan för undervisning i skolans lokaler för elever i årskurs 4-9.

Det innebär att undervisningen under denna period övergår till distansundervisning för dessa elever. För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 är skolenheten fortsatt öppen och undervisning och omsorg bedrivs i skolans lokaler. Eleverna som har distansundervisning med anledning av beslutet har vid behov möjlighet att hämta skollunch. Lunchen tas med tillbaka till hemmet och hämtas i medtagen matlåda.

Skälet till beslutet är att det är en stor andel av personalen vid skolenheten som är frånvarande med anledning av Covid-19, vilket innebär att det under viss tid inte går bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet och säkerställt tillsynsansvar.

Beslutet är fattat med stöd av förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Stängning av fritidshem och tillfällig omsorg

Beslutet omfattar även tillfällig stängning av Bällstabergsskolans fritidshem för årskurs 4-6.

Vallentuna kommun är dock skyldig att erbjuda tillfällig omsorg för:

  • Elever som annars ska erbjudas fritidshem enligt skollagen och
  • har (samtliga) vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet inom särskilt angivna samhällssektioner. Detta avser de samhällsviktiga funktioner som berörs av rådande pandemi och därmed inte kan beviljas ledighet.
  • Fritidshem ska även erbjudas elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Mer information kring vad beslutet innebär samt blankett för målgrupper som enligt ovan har rätt till omsorg anmäls behov av omsorg till har skickats ut till berörda vårdnadshavare via Schoolsoft.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats