Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Bällstabergsskolan har som främsta uppgift att främja och förebygga elevernas lärande och utveckling - ämnesmässigt, hälsomässigt och psykosocialt. En sund fysisk och psykisk hälsa ger goda förutsättningar för lärande och välmående elever. Ett nära samarbete mellan skolledning, kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare är därför en självklarhet hos oss.

Eleverna på Bällstabergsskolan ska känna trivsel och trygghet i skolan. Det ska råda en attityd om att alla är värdefulla och fyller en viktig position i verksamheten. Skolan arbetar aktivt för att motverka kränkning och mobbning i skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats