Delvis fjärr- och distansundervisning 12-23 april

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna har beslutat att undervisningen på Lovisedalsskolan kommer att anpassas och bestå av både när-, distans- och fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 under tiden 12 april till och med 23 april 2021.

Skolan kommer att arbeta för att successivt öka graden av närundervisning för samtliga elever på högstadiet. Elever i årskurs 9 ska dock prioriteras för närundervisning med hänvisning till att eleverna går sista terminen i grundskolan.

Skolan informerar elever och vårdnadshavare via SchoolSoft om hur undervisningens upplägg ser ut.

Tack för ett bra samarbete!

Med vänliga hälsningar

Sara Laurent
Rektor Lovisedalsskolan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats