Digital kompetens

Vi har fått möjlighet att satsa ytterligare på att utveckla den digitala kompetensen på skolan. Detta kommer vi under läsåret att göra genom att två av våra pedagoger i sina tjänster har möjlighet att finnas tillgängliga i klassrummen och som stöd till de lärare som vill utvecklas ytterligare inom området. Vi ser våra iPads som en stor tillgång i utvecklingen av vår undervisning för att ytterligare träna våra elever att möta framtidens behov men också som en stor tillgång i arbetet med att tillgängliggöra undervisningen för eleverna utifrån de behov som finns.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats