Lovisedalsskolan inspirerar andra skolor

Fredrik Sandberg, lärare matematik F–6, IKT-pedagog och global förstelärare IKT, kommer under hösten att delta på en nationell skolutvecklingskonferens med matematiksvårigheter i fokus. Han kommer visa och berätta hur digitala verktyg kan användas i matematikundervisningen. Vi är mycket stolta över att Lovisedalsskolans kompetenser inom framgångsrika metoder, förhållningssätt och stödinsatser för att främja lärandet och öka måluppfyllelsen hos alla elever, sprids till andra skolor i Sverige.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats