Skolutveckling

På skolan kommer alla lärare under läsåret att arbeta med Skolverkets kompetenslyft "Specialpedagogik för lärande". Lyftet syftar till att vi ska bli ännu bättre på att möta alla elevers behov och kunna anpassa undervisningen för alla.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats