Akademier

Dessa aktiviteter genomförs inte under läsåret 2020-2021. För mer information är du välkommen att kontakta din kontaktperson för Akademierna på din skola.

Vad är Akademier?

Akademierna är 80 minuter varje skolvecka och eleverna får prova på olika aktiviteter under läsåret. Eleverna åker till aktiviteten på egen hand, ledare eller lärare från idrottsföreningarna, bibliotekarier eller lärare från kulturskolan ansvarar för gruppen på plats. Mellanmål serveras och det finns möjlighet att låna utrustning. 

Alla som leder en Akademi-aktivitet är anställda av Vallentuna kommun och ska arbeta efter det som gäller i alla skolor - demokrati och trygghet.

Kontaktperson

På varje skola finns en kontaktperson för Akademierna. Kontaktpersonerna är länken mellan Akademiledarna och skolan. De ansvarar för att personal finns på plats och ser till att allt praktiskt fungerar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats