Körsång

I körakademin arbetar du med att tänja och stärka rösten. Du får lära dig hur du kan ta hjälp av noter men framförallt tränar du ditt gehör genom att sjunga tillsammans med andra. Du får lära dig att samarbeta med andra och framföra musik i olika genrer, musikstilar. Vi hoppas att du ska få ett större självförtroende och att tron på din förmåga att sjunga ska växa. Du utvecklar din musikalitet i allmänhet och din sång i synnerhet.

Arrangör: Vallentuna kulturskola

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats