4H-gården

Eleverna får kunskap om bondgårdens olika djur och naturens kretslopp. Eleverna får utforska och lära sig om djuren och får på så sätt ett självklart förhållningssätt till djur och natur.

På grund av risk för allergier sker inga besök på 4H-gården. Eleverna bjuds istället in att besöka gården med sina föräldrar utanför skoltid. 

Arrangör: Vallentuna 4H-gård

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats