Simundervisning

Gratis simundervisning för alla elever i förskoleklass

Läsåret 2019/2020 kommer alla elever som går i förskoleklass att få gratis simundervisning. Simundervisningen leds av utbildade simlärare på Sports Club. Syftet är att ge eleverna en god vattenvana och att de ska känna sig trygga med att röra sig i vatten. Eleverna får genom undervisningen bra förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Varje elev får simundervisning vid sex tillfällen. Personal från elevens skola är alltid med och undervisningen sker i halvklass. Simundervisningen gäller för elever i både kommunala och fristående skolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats