Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Återgång till närundervisning för åk 7-9 och gymnasiet

Återgång till närundervisning för åk 7-9 och gymnasiet

Vallentuna kommuns grundskolor har, i samråd med region Stockholm, under perioden 8 mars till och med 12 mars bedrivit distansundervisning för årskurs 7-9 med anledning av risk för smittkedjor som uppstått i samband med sportlovet.

Från och med 15 mars planeras undervisningen för åk 7-9 återgå till närundervisning på alla kommunala grundskolor. Barn- och ungdomsförvaltningen och rektorer för verksamheten träffas regelbundet för uppföljning av smittläget och för att snabbt kunna fatta beslut om nya anpassningar i verksamheterna eller på enskild skola.

Gymnasieskolan återgår från 15 mars till tidigare fattade beslut om delvis fjärr-och distansundervisning som gäller till och med 1 april. Gymnasiets planerar gradvis ökning av närundervisningen.

Det är av stor vikt att eleverna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även utanför skoltid som en del i att minska risken för smittspridning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats