Avveckling av Ormstaskolans paviljonger

Under sommaren 2019 löpte samtliga hyresavtal på paviljongerna ut samtidigt som nya Hagaskolan stod klar för att välkomna Ormstaskolans elever till ett nytt spännande läsår.

Avetableringen av Ormstaskolans paviljonger pågår nu för fullt, och av tre skolbyggnader på Ormstaskolans område är nu enbart en byggnad kvar bortsett från Idrottshallen.

Enligt avtal har paviljonguthyraren viss tid på sig att efter avtalets slut avetablera sina moduler. Förutom själva avetableringen av paviljongerna återställs även marken, samtidigt tas gammal lekutrustning bort för att förhindra skador och olyckor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats